Clear

Zvezdnyj Olimp

MOOK "Zvezdnyj Olimp"
Moscow, Russia
President:
Prezident Natal'ja

TsPK

MOFLS "TsPK"
Moscow, Russia
President:
Prezident Natal'ja

Lider i Prestizh

ROO TsLZh "Lider i Prestizh"
Moscow, Russia
President:
Prezident Natal'ja

Olimp

ROO KLZh "Olimp"
Moscow, Russia
President:
Prezident Natal'ja

"Rossija -2017"

"Rossija -2017"
Moscow, Russia
President:
Bizhanov G.

Kumir

ROO "Klub "Kumir"
Moscow, Russia
President:
Prezident Natal'ja

Anglijskij koker spaniel'

ROO KK "Anglijskij koker spaniel'"
Moscow, Russia
President:
Prezident Natal'ja

Kinologija

MOOS "Kinologija"
Moscow, Russia
President:
Morgunov Vadim

Lianozovo

ROO KTs "Lianozovo"
Moscow, Russia
President:
Prezident Natal'ja

MKOO KLZh "Masters"

MKOO KLZh "Masters"
Moscow, Russia
President:
Bizhanov G.

Russkij Standart

RKOO "Russkij Standart"
Moscow, Russia
President:
Prezident Natal'ja

Galaktika

ROO KTs "Galaktika"
Moscow, Russia
President:
Prezident Natal'ja

Krasnyj Majak

MROO KPS "Krasnyj Majak"
Moscow, Russia
President:
Prezident Natal'ja

KNP AKS

MKOO "KNP AKS"
Moscow, Russia
President:
Prezident Natal'ja

MKOO "Pastush'i porody pljus"

MKOO "Pastush'i porody pljus"
Moscow, Russia
President:
Krylova Nazija

KARLIN

ROO KK KARLIN
Moscow, Russia
President:
Bodrova Ol'ga

Kinolog i Ja

MOOK "Kinolog i Ja"
Moscow, Russia
President:
Prezident Natal'ja

ROO KTs "Imperija"

ROO KTs "Imperija"
Moscow, Russia
President:
Pokuliev